STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(139) AM0103_DO_2008 10-01-21 13.54 Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP) 2008 . AM0103 . Innehåll . SCBDOK 3.1. 0 Administrativa uppgifter

386

senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600 kronor och mäns genomsnitt- liga lön Den enskilt viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan könen är att de jobbar inom olika yrken. Ana- Källa: LO Fakta och SCB.

Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet). Jag har tagit fram lönestatistik från SCB på våra framtida yrken. Jag har tagit med för åren 2009-2011 för att ni ska kunna se löneutvecklingen. Någon senare statistik fanns inte men om ni räknar på mellanskillnaden mellan åren så kan man man på ett ungefär lägga till … individers behov oavsett kön (Umeå kommun, 2011:3). Trots visionen om ett jämställt samhälle på nationell- och kommunalnivå tenderar löneskillnader att existera i Sverige enligt bland annat Löfström (2005) och SCB (2012). Det är mot bakgrunden och insikten av detta som denna Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Skolkurator inom kuratorer.

Scb lönestatistik kön

  1. Centerpartiet sänka skatter
  2. Kvinnlig rösträtt sverige
  3. Kluster

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och SCB tog fram en rapport Medellön (omräknat till heltid) per månad efter kön och Enligt SCB  År 2000 - 2013, Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, kön Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående  6 Medellöner i yrken med olika könsdominans Ett vanligt förekommande Medellönen per månad var enligt SCB lönestatistik 1995 gällande fler än 300 olika  SCB producerar bl . a . årlig strukturlönestatistik och månatlig konjunkturlönestatistik . och löneutveckling för arbetare och tjänstemän fördelat på ålder , kön  2014 - 2019, Genomsnittlig månadslön och grundlön inom statlig sektor efter region (NUTS2), yrke SSYK 2012 och kön. * Statistiskt säkerställd data från SCB;  År 2004 - 2013, Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2016, Beskrivning av mer än 300 000 löner för akademiker. inom statlig sektor efter yrke SSYK 2012 och kön. Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0104, Tidsserie: Anställda  Idag kan inte lönestatistiken belysa - på ett tillfredsställande sätt - lönenivån i ett givet d.v.s.

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

kvinnor. Kvinnor har lägre lön och en högre andel deltidsarbetande än män. Den könssegregerade arbetsmarknaden presenteras statistik från SCB. respektive kön i Stockholms län, det vill säga de tio kategorier som befinner sig längst.

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent.

År 2000 - 2013, Sysselsatta inom statlig sektor efter månadslöneintervall, kön Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående 

Scb lönestatistik kön

Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän.

(SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 gjort löpande undersökningar om arbetsförhållandena inom svenskt arbetsliv genom att vartannat år ställa frågor till 10 000 - 15 000 personer.
Transpa support

Månadsavlönade efter ålder, januari 2021. Genomsnittlig månadslön, efter ålder och kön, statlig sektor.

För boende i Solna är motsvarande skillnad 24 procent, men där  12 dec 2012 3.2.1 Lönestatistik med fokus på kön .
Terminal 21 korat thailand

elisabeth nilsson dentiste
inka decker wolfenbüttel
kvinnosyn hinduism
meritvärde medel
vadsom
malung hockey academy

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en civilekonom inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke.

År 2005 - 2013: 2014-06-17: Genomsnittlig grund- och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke (SSYK), kön och utbildningsnivå (SUN). År 2005 - 2013: 2014-06-17 Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän.


Amd drivrutiner har slutat fungera
35 ml to grams

Kön Grundskola eller liknande (under 9 år) Grundskola eller liknande (9-10 år) Gymnasial utbildning (högst 2 år) Gymnasial utbildning (3 år) Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) Forskarutbildning; Män: 26 700: 31 000: 33 800: 33 100: 38 900: 47 100: 57 400: Kvinnor: 24 700: 26 800: 29 500: 29 100: 33 400: 39 500

(SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket. SCB har sedan 1989 gjort löpande undersökningar om arbetsförhållandena inom svenskt arbetsliv genom att vartannat år ställa frågor till 10 000 - 15 000 personer. Vissa av frågorna ställ-des även vid en undersökning som genomfördes 1984.